Centar za podršku

Opšti uslovi uplate

Poslednje ažuriranje: 30.06.2023

Opšte odredbe

Opštim uslovima uplate na evidencioni račun učesnika u igrama na sreću putem platnih karica preko Interneta (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima zainteresovano lice (u daljem tekstu: Učesnik) može preko Interneta izvržiti uplatu na svoj evidencioni račun (u daljem tekstu: evidencioni račun) koji ima otvoren na Internet stranici kompanije “N1 Games RS” d.o.o. (u daljem tekstu: N1 Games RS), putem platnih kartica.N1 Games RS zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom odnosno izmenom ponude i/ili pozitivnih zakonskih propisa izvrši promenu ovih Opštih uslova, o čemu blagovremeno i na uobičajen način obaveštava Učesnika na svojoj internet stranici.

Iznos uplate

Iznos uplate na evidencioni račun je izražen u dinarima.

Način uplate

Učesnik vrši uplatu na evidencioni račun putem platnih kartica. Plaćanje je moogućeno karticama VISA, MasterCard, Maestro, AMEX, Dina Card.

Reklamacije

Učesnik sve reklamacije za izvršenu uplatu na evidencioni račun može uputiti na email Koristnickog servica [email protected] (u daljem tekstu: Korisnički servis)Ako je Učesnik izvršio uplatu na evidencioni račun i dobio potvrdnu poruku mailom, a iznos na evidencionom računu mu se nije uvećao, potrebno je da kontaktira Korisnički servis putem emaila sa ID-jem transakcije kako bi mu se ručno uvećao iznos na evidencionom računu.Ukoliko je Učesnik izvršio uspešnu uplatu na svoj veb račun i dobio potvrdnu poruku ili e-mail o uplati i iznos na evidencionom računu mu se uvećao, N1 Games RS ne može izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.Ukoliko dodje do prekida Internet konekcije tokom plaćanja, a Učesnik je dobio potvrdni email o uspešnoj uplati i ne zna da li mu je iznos na evidencionom računu uvećan, potrebno je da konatktira Korisnički servis.U slučaju neuspešne uplate ili iz bilo kog drugog razloga zasnovanog na zakonu ili pravilima igara i povraćaja sredstava Učesniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, N1 Games RS je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, AMEX i Dina Card metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev N1 Games RS obaviti povraćaj sredstava na račun Korisnika kartice.

Ograničenja odgovornost

N1 Games RS se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Učesniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.) i u navedenom slučaju N1 Games RS DOO neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.N1 Games RS nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom uplate, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu N1 Games RS.U ime N1 Games RS obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših Učesnika u igrama na sreću (Kupaca/korisnika). Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni N1 Games RS (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica. Za VISA-u, MasterCard, Maestro, AMEX i Dina Card procesor je Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu N1 Games RS, pa samim tim N1 Games RS neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

Primena Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Na sva pitanja koje nisu regulisana ovim Opštim uslovima uplate, supsidijarno se primenjuju Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije koja su objavljena na internet stranici N1 Games RS.

Koristimo kolačiće da poboljšamo vaše iskustvo. Korišćenjem naše veb stranice prihvatate našu Poli Politiku kolačića.