Centar za podršku

Pravila kladionice

Last updated: 10.02.2023

1.1. Ovi uslovi i odredbe se primenjuju kada koristite platformu Kladionice za klađenje. Prilikom postavljanja uloga, vlasnik naloga automatski prihvata trenutne uslove Kladionice i u potpunosti je saglasan sa njima. Vlasnik naloga potvrđuje da u vreme klađenja ima dovoljno godina koje su neophodne za klađenje u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se nalazi. Sve informacije koje igrač pruža tokom procesa registracije na sajtu Kladionice su tačne i ažurirane; igrač takođe razume da postoji rizik od gubitka novca prilikom klađenja i nije moguće uložiti žalbe Kladionici u vezi sa izgubljenim novcem.

1.2. Kladionica zadržava pravo bez prethodne najave da napravi izmene ili dopune pravila, propisa i procedura plaćanja koje su navedene kao i za plaćanja i ograničenja uloga. Stoga, uslovi prethodnih opklada ostaju nepromenjeni i sve naknadne opklade podležu izmenjenim pravilima.

1.3. Prihvatanjem uslova i registrovanjem na sajtu, saglasni ste da Kladionica ima pravo da sprovede proveru identiteta, kreditne sposobnosti i druge provere video provera) s vremena na vreme i u skladu sa odgovarajućim zakonima i propisima ili na zahtev odgovarajućih nadležnih institucija. Saglasni ste da ćete pružiti informacije u vezi sa ovim proverama. Zadržavamo prava da vam ugasimo nalog ili ograničimo pristup na razuman način sve dok se ne sprovedu provere. Uslove ovih provera postavlja Kladionica na individualnom nivou, ali ne duže od 30 dana za proveru igračevih dokumenata i ne više od 180 dana za proveru igračevih uloga.

1.4. Zadržavamo prava da vam zatražimo poreklo sredstava. U ovu svrhu igrač mora obezbediti dodatne informacije i dokumenta koja potvrđuju da imate dovoljno sredstava za klađenje (zarada, potkrepljeno izvodom iz banke ili radnim mestom sa naznakom radne pozicije).

1.5. U slučaju da postoje znaci prevare različite prirode a u vezi sa klađenjem, postavljanjem opklada, osvajanjem dobitaka i podizanjem sredstava sa ličnog naloga, podnošenjem lažnih dokumenata, radnjama u ime korisnika koje obavlja treće lice koristeći registraciju i lične podatke igrača, Kladionica ima pravo da zaustavi takve radnje - tako što će kontaktirati igrača i zatražiti video proveru (dok se proces ne završi, nalog igrača je blokiran) kao i da kontaktira nadležne institucije a u vezi sa kršenjem pravila. U isto vreme, Kladionica nije u obavezi da dokaže krivicu igrača u gorepomenutim situacijama tako što će pružiti dokaze korisnicima.

1.6. Nakon dobijanja saglasnosti igrača o održavanju video provere, zakazuje se datum i vreme video poziva sa zaposlenikom Kladionice (putem Skype-a). Video provera se obavlja na engleskom jeziku (ukoliko igrač ne zna jezik, mora da obezbedi tumača). Tokom video poziva, igrač mora biti prisutan i sam u zatvorenoj sobi (osim ako je tu i tumač) i igraču je zabranjeno da nosi i koristi pomagala i odeću koja može sprečiti prepoznavanje igrača. Tokom video provere igrač će nekoliko puta biti upitan da potvrdi punovažnost prethodno podnetih dokumenata, kao i pitanja, odgovore koji mogu doprineti da se utvrdi da li je došlo do kršenja pravila Kladionice. U skladu sa rezultatima video provere, Kladionica može odlučiti da otkaže sve opklade igrača, uključujući podizanje svih depozita koji su položeni kao kompenzacija za sve učinjene prevare kao i naknadnu blokadu računa. Sve donete odluke su konačne.

1.7. Zadržavamo pravo da pozovemo broj telefona koji je naveden na korisničkom nalogu što može biti neizostavni deo KYC procedure. Dok račun ne bude u potpunosti potvrđen, isplate se neće obavljati. U slučaju da je navedeni broj telefona netačan, nedostaje ili lažan, ili igrač ne želi da se javi na telefon, zadržavamo pravo da zadržimo vaše dobitke i/ili isključimo vaš korisnički nalog. Potrudićemo se da učinimo sve napore da vas kontaktiramo, bez obzira na povlačenje sredstava, ali ako nismo u mogućnosti da vas kontaktiramo (putem e-pošte ili telefona) tokom dve (2) nedelje, sredstva će zadržati Kompanija obzirom da niste prošli KYC proceduru. Nakon ovog perioda (2 nedelje), neće se usvajati žalbe od igrača.

1.8. Ako igrač odluči da ne želi da prođe kroz proceduru provere (video provera), Kladionica zadržava pravo da proglasi sve opklade nevažećim. Odbijanje igrača da prođe kroz potvrdu će se smatrati kao direktno napismeno odbijanje kao i delimično ili potpuno odsustvo radnji od strane igrača da ispuni zahteve Kladionice tokom procedure za proveru tokom 2 nedelje (počev od prvog poslatog pisma igraču o potrebi za proverom identiteta / video proverom).

1.9. Registrovanom igraču je zabranjeno da se ponovo registruje kao novi igrač, uključujući i druge podatke o registraciji. Ponovna registracija je dozvoljena samo uz sporazum sa Kladionicom. Igračima je zabranjeno da omogućavaju trećim stranama da koriste igračev lični nalog, rade u njemu, koriste bankovne kartice drugih osoba ili detalje o plaćanju za polaganje/podizanje novca, kao i prenos sredstava sa elektronskih servisa plaćanja drugih osoba i internet novčanika.

1.10. Kladionica zabranjuje da dva ili više igrača polažu opklade sa iste IP adrese, istog računara ili iste lokalne mreže da bi se izbegla sumnja na dogovaranje (pristup sa više naloga). Kladionica zadržava pravo da blokira naloge tih igrača sa naknadnim otkazivanjem svih opklada sa povezanih računa.

1.11. Trudimo se da učinimo sadržaj na sajtu tačnim, ali sve informacije o trenutnom napredovanju događaja su samo u informativne svrhe. Kladionica nije odgovorna za netačne informacije. Preporučujemo da uvek koristite alternativne izvore informacija.

1.12. Engleska verzija pravila ove Kladionice ima prednost u odnosu na sve ostale verzije, izdanja i prevode. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja ovih pravila Kladionice ili u slučaju da dođe do neslaganja i nedoslednosti između verzije na engleskom i neke druge verzije, prednost ima verzija na engleskom.

1.13. Ako neki problem nije obuhvaćen ovim pravilima, Kladionica zadržava pravo da samostalno donese odluku a na osnovu pravila pravičnosti.

1.14. Domaći klub se prikazuje prvi a gostujući tim drugi, ukoliko nije drugačije navedeno. U nekim američkim ligama timovi su navedeni kako u direktnom smeru (domaći - gosti) tako i obrnuto. U slučaju da je u pitanju obrnuti smer, neće doći do refundacije opklada.

1.15. Kladionica nije ni na koji način odgovorna za greške prilikom unosa, prenosa, prikazivanja, objavljivanja ili informacija o klađenju i kvotama. Ako je bilo koja opklada prihvaćena greškom, Kladionica zadržava pravo da je otkaže - ako je bilo očitih grešaka u vezi sa kvotama ili rezultatima, kao što je pogrešan prikaz kvota, timova koji učestvuju, rezultata, formata meča... U slučaju netačno izračunatih marketa zadržavamo pravo da ih ispravimo u bilo kom trenutku.

1.16. Hiperveze ka drugim sajtovima se pružaju samo u informativne svrhe, Kladionica nije odgovorna za njihov sadržaj i igrači ih koriste uz sopstveni rizik.

1.20. Osnovni uslovi i definicije

1.20.1. Lista – Spisak predloženih događaja sa kvotama potencijlanih dobitaka koje omogućava Kladionica.

1.20.2. Igrač (korisnik) je pojedinac koji je postavio opkladu u Kladionici.

1.20.3. Opklada (ulog) je sporazum u koji ulazi korisnik sa Kladionicom u skladu sa uslovima u kojima gubitnik mora da ispuni svoje obaveze. Sastoji se od prihvatanja opklada od osoba koje se klade na osnovu uslova koje nudi Kladionica u listama.

1.20.4. Opklada predstavlja igračev izbor ishoda na marketu koji je potvrđen depozitom sredstava koji služe kao uslov za klađenje.

1.20.5. Ishod predstavlja pojedinačnu poziciju na marketu na koju se može položiti opklada.

1.20.6. Dobitna kvota predstavlja broj kojim se množi iznos uloga prilikom rešavanja isplate.

1.20.7. Rezultat predstavlja rezultat događaja (ishoda) na koji je postavljena opklada.

1.20.8. Svi tiketi će biti rešeni po kvotama ponude u trenutku postavljanja opklade.

2. Opklade

2.1. Opklada se smatra važećom od trenutka njene evidencije u skladu sa uslovima koji određuju ova pravila. Nakon što osoba koja se kladi klikne na opciju „Položi opkladu“ na kuponu za opkladu i prozor se pojavi sa porukom „Opklada je prihvaćena“, smatra se da je opklada postavljena. Ako se ova poruka ne pojavi, korisnik bi trebalo da proveri istoriju klađenja ili da kontaktira podršku za pojašnjenje.

2.2. Nakon polaganja depozita na račun, neophodno je da se položi 3 (tri) puta (ulog x 3) osim ako nije drugačije navedeno. Samo prihvaćene i obračunate opklade (dobitak ili gubitak) prilikom obračuna depozita se uzimaju u obzir (otkazane opklade i opklade koje su refundirane se ne uzimaju u obzir za obračune). Ako igrač odbije da podigne depozit, Kladionica zadržava pravo da odbije povlačenje.

2.3. Ako se kvote promene u trenutku postavljanja opklade, igrač će dobiti obaveštenje na kuponu za opkladu. Može se desiti da opkladu ne prihvati sistem sve dok igrač ne prihvati promenu kvota. Igrač može uključiti opciju „Prihvati promene kvota“ tako da se prihvaćena opklada prihvata odmah bez potvrde promene.

2.4. Tiketi pre meča se mogu prihvatiti pre naznačenog vremena i ovo vreme se ne mora podudarati sa početkom događaja u pitanju. Kladionica zadržava pravo da poništi tikete postavljene nakon određenog vremena, uključujući usled grešaka u sinhronizaciji sadržaja ili izmenjenog vremena početka. Ako je tiket prihvaćen iz nekog razloga nakon početka događaja, to znači da su prekršena pravila igre tak oda Kladionica zadržava pravo da otkaže takve tikete i računa kvote kao 1.

2.5. Igrač nema opciju da otkaže evidentirani ishod nakon postavljanja opklade. Igrač ima obavezu da proveri da li se izabrani ishod poklapa sa njihovom željom pre potvrde plaćanja za učešće u klađenju!

2.6. Maksimalni iznos uloga zavisi od različitih kriterijuma: sport, događaj, market... Ove faktore određuje naša platforma za svaki događaj i za svaku vrstu uloga i podložni su promenama bez prethodne pisane najave. Kladionica zadržava pravo da ograniči uloge na pojedinačne događaje i da nametne ili ukloni određene iznose naloga za pojedine korisnike bez najave ili objašnjenja.

2.7. Kladionica je konačni organ nadležan za važnost svih prihvaćenih tiketa, bez obzira na trenutak u kom su ti tiketi napravljeni.

2.8. Kladionica za neke markete nudi igraču mogućnost da iskoristi opciju isplate (da dobije obračun opklada pre konačnog određivanja ishoda tržišta). Isplata se ne nudi na marketima gde su moguća 2 ishoda, gde je moguć ishod, što nije dostupno za klađenje i u slučaju kada dolazi do povraćaja na marketu (isplata po kvoti 1). Ukoliko se iz bilo kog razloga funkcija isplate primeni na te markete, Kladionica zadržava pravo da otkaže te opklade i ponovo ih obračuna u skladu sa zvaničnim rezultatom. Kladionica ima pravo da otkaže funkciju isplate u bilo kom trenutku bez prethodne najave igračima. Isplatu automatski određuje sistem i ako se promene bilo koji faktori koji utiču na nju, menja se i nudi automatski.

2.9. Korisnik nema prava da se kladi na događaje u kojima učestvuje (sportista, trener, sudija...) kao i da postupa u ime tih osoba. Kladionica zabranjuje primanje opklada od zaposlenih u kompanijama za klađenje i ukoliko se to sazna, sve opklade za celokupno trajanje igre se mogu vratiti.

2.10. Zabranjeno je koristiti tehničke i softverske alate koji koriste algoritme za automatsko donošenje odluka kao i programe i skripte, uključujući „botove“. U slučaju da dođe do kršenja ovih pravila, taj nalog će biti blokiran i sve opklade će biti vraćene.

2.11. Ako postoji razlog da poverujemo da je opklada postavljena nakon što je poznat ishod događaja, ili nakon što je takmičar stekao prednost (na primer prednost u rezultatu, zamena ili uklanjanje igrača...) Kladionica zadržava pravo da poništi takvu opkladu (izvrši povraćaj) i na ishode koji su dobili i izgubili.

2.12. Zabranjeno je u „ekspres“ i „sistem“ uključiti različite događaje istog meča, opklade istog igrača tokom istog turnira (na primer, osvojiti turnir i pobediti u meču). Ako su bilo koji mečevi uključeni u „ekspres“ ili „sistem“, ova opklada će biti refundirana čak i ako je platforma za klađenje nije blokirala.

2.13. Kladionica zabranjuje grupne opklade. Ponovljene opklade na iste ishode od istog ili različitih klijenata se mogu naknadno proglasiti nevažećim. Nakon što je poznat zvaničan rezultat takmičenja/događaja, Kladionica može odlučiti da poništi opklade ako posumnja da su korisnici postupali u dosluhu.

2.14. Bilo kakve promene u rezultatu i drugim parametrima meča koji su prouzrokovani zvaničnom sudijskom odlukom ili zajedničkim dogovorom učesnika tokom uživo meča ne predstavlja osnov za poništenje opklade.

2.15. Ako se rezultat događaja iz bilo kog razloga otkaže ili promeni kasnije, obračun opklada će se izvršiti na osnovu originalnog (prvobitnog) rezultata. Stvarni rezultati su rezultati koji su objavljeni na osnovu zvaničnih protokola i drugih zvaničnih izvora informacija odmah nakon završetka događaja. Za rezultate o statističkim indikatorima, koriste se primarni protokoli postavljeni na zvaničnim sajtovima odgovarajućih turnira. Rezultati za statističke indikatore se mogu dodati u roku od 48h od završetka događaja. U slučaju da dođe do neslaganja između različitih izvora informacija, Kladionica će obustaviti isplatu dobitaka dok rezultati ne budu u potpunosti jasni. Ako se rezultat okončanog događaja predstavljen na zvaničnom sajtu razlikuje od podataka u televizijskom prenosu, Kladionica zadržava pravo da obračuna opklade u skladu sa podacima iz televizijskog prenosa. U spornim situacijama koje nemaju presedana, konačnu odluku donosi Kladionica.

2.16. Sve refundirane opklade će biti vraćene na račun igrača.

2.17. Zahtevi igrača koji se tiču rezultata obračunavanja događaja će se uzimati u obzir samo zajedno sa zvaničnim dokumentima odgovarajućih sportskih udruženja. Rezultati objavljeni od strane kladioničara kao i drugi izvori informacija se ne smatraju zvaničnim izvorima informacija za Kladionicu.

2.18. Kladionica zadržava pravo da proveri vaš identitet pre obrade isplata i da zadrži sve povraćaje ili podizanja dok traje provera vašeg identiteta. U slučaju da podnesete netačne ili nepotpune lične podatke, podizanje može biti odbijeno a nalog igrača ugašen, a o čemu ćete biti obavešteni putem e-pošte. U slučaju da podnesete lažne lične podatke, Kladionica zadržava pravo da otkaže sve opklade i dobitke, kao i da ugasi korisnikov nalog. Od Kladionice se može zahtevati da prijavi radnje igrača nadležnim telima.

2.19. Tužbe i sporovi na opklade se neće prihvatati nakon 3 dana od dana obračuna tih opklada.

2.20. Kladionica sarađuje sa različitim nezavisnom sportskim organizacijama kako bi osigurala integritet sportskih događaja, i u slučaju prisustva ili sumnje na nesportsko ponašanje za bilo koji meč, zadržavamo pravo da ne prihvatimo opklade na takve događaje uz odgovarajuće postupke. Isplate za takve opklade se neće odviti dok se ne donese konačna odluka međunarodne organizacije ili tima Kladionice o poništenju opklada. Takve opklade neće biti vraćene.

Period postupka u vezi sa sumnjom na nameštanje mečeva ne može biti veći od 180 dana. Nakon ovog perioda Kladionica daje odgovor zašto je meč ocenjen kao namešten, ali bez pružanja dokaza igraču.

2.21. U skladu sa KYC/AML politikom, nakon potvrde igračevih dokumenata Kladionica zadržava pravo da nametne određena ograničenja na aktivnosti igre igrača, uključujući moguće naknadno blokiranje uz podizanje svih sredstava ako su igračevi lični podaci pronađeni na sledećim spiskovima:

  1. Politički eksponirane osobe (uključujući rođake i bliske kolege);
  2. Sankcije;
  3. Spisak osoba za koje se sumnja da se bave pranjem novca;
  4. Osobe koje su počinile prevaru u različitim projektima.

2.22. Ako se posumnja da je igrač umešan u nezakonite radnje, Kladionica zadržava pravo da blokira nalog i istraži sve položene opklade. Period provere opklada ne može biti veći od 180 dana. Ako postoji dokaz za prevare (Kladionica prepoznaje prevaru), Kladionica ima prava da otkaže sve opklade igrača za ceo period igre sa naknadnom blokadom naloga. Kladionica nije u obavezi da pruži igraču dokaze o počinjenoj prevari.

2.23. Kladionica ima pravo da sprovede različite dodatne aktivnosti za igrača, ali zadržava pravo da odbije da da naknadu igraču u vidu različitih bonusa bez obrazloženja.

2.24. Maksimum koji može da se povuče iz igre sa sredstvima koja su povezana sa free bet-om bez depozita jednak je iznosu dobitaka primljenog nakon korišćenja free beta.

Primer: igrač je dobio free bet bez depozita na 1,000 RSD. Položio je opkladu sa kvotom 2, pobedio i dobio 1,000 RSD na svoj račun. Ovaj iznos je dostupan za povlačenje bez ikakvih ograničenja.

Izuzetak se može napraviti za lojalne igrače, i slučaju pobede maksimalni iznos povlačenja može se povećati. Da biste zatražili povlačenje, morate u potpunosti verifikovati svoj nalog i napraviti minimalno 1 depozit.

2.25. Ako Kladionica greškom dodeli bonus igraču ili dobitke koji vam ne pripadaju, bilo zbog tehničke greške, greške u tabeli isplate, ljudske greške ili nekog drugog razloga, iznos i/ili dobici od takvih bonusa ostaju vlasništvo Kladionice i biće oduzeti sa naloga igrača. Ako ste podigli sredstva koja vam ne pripadaju pre nego što smo postali svesni greške, greškom isplaćeni iznos će (bez predrasuda za druge lekove i radnje koje mogu biti dostupne po zakonu) se smatrati dugom koji nam dugujete. U slučaju netačnog dodele sredstava, u obavezi ste da nas o tome obavestite putem e-pošte.

2.26. Ako Kladionica prepozna zloupotrebu bonusa od strane igrača, zadržava pravo da otkaže te bonuse, kao i dobitke ostvarene usled tih dobitaka, kao i da uskrati igraču učešće u bilo kojim bonus ponudama u budućnosti.

2.27. Kladionica zadržava pravo da odbije da prihvati opklade bilo koje vrste od učesnika bez prethodnog obaveštenja, nadoknade, objašnjenja ili navedenog razloga.

2.28. Sajt se može koristiti samo u lične svrhe i ne može se koristiti za bilo koju vrstu komercijalnog profita.

2.29. Ako originalna opklada sadrži greškom navedenog takmičara ili nevažeći odabir, tiket će se obračunati u skladu sa preostalim izborom. Kvote za nevažeći izbor opklada se računaju kao 1.

2.30. Ako korisnik postane svestan mogućih grešaka ili nepotpunog softvera, on/ona su saglasni sa tim da se uzdržavaju od njegovog korišćenja. Štaviše, korisnik je saglasan sa tim da prijavi bilo kakvu grešku ili nepotpune informacije smesta Kladionici. Ako korisnik ne ispuni obaveze navedene u ovoj klauzuli, Kladionica ima pravo na potpunu kompenzaciju za sve troškove nastale usled greške ili nepotpune informacije, uključujući sve troškove nastale u vezi sa navedenom greškom/nepotpunim informacijama i propustom korisnika da obavesti Kladionicu.

2.31. Da bi se sprečile sve prevare u vezi sa Bitcoin transakcijama, postavljamo sledeća pravila: U slučaju da je transakcija označena kao zamenjiva - prijavite se za RBF, Kladionica zadržava pravo da zatvori takve naloge smesta i zadrži sve dobitke.

2.32. Kladionica nije odgovorna za promene u iznosu isplata povezanim sa promenama kursne liste, kako klasičnih valuta, tako i kriptovaluta.

2.33. Igrač je jedini odgovoran za izveštavanje i knjigovodstvo u slučaju bilo kakvog oporezivanja u skladu sa zakonima o klađenju uključujući sve dobitke koje može dobiti od Kladionice.

2.34. Kladionica nije odgovorna za bilo kakve greške u hardveru ili softveru, slabu internet vezu i druge tehničke probleme koji mogu nastati sa igračeve strane.

3. OPŠTA PRAVILA ZA REGULARNE SPORTOVE

3.1. Pre meča

3.1.1. Opšta pravila klađenja navedena ovde su podložna izmenama u bilo kom trenutku po našem nahođenju. Postoje izuzeci ili varijacije za ova pravila za određene sportove. Korisnik bi zato uvek trebalo da konsultuje pravila za određeni sport koja se nalaze u odeljku Posebna pravila jer pravila za određeni sport imaju prednost u odnosu na opšta pravila. U slučaju kada pitanje nije pokriveno ovim pravilima, Kladionica zadržava pravo da odlučuje u individualnim slučajevima.

3.1.2. Mečevi koji nisu odigrani kao što je navedeno 3.1.2.1. U situacijama kada je događaj odigran u mestu koji se razlikuje od onog navedenog, sve opklade na događaj su važeće, pod uslovom da meč nije prebačen na protivnikom teren i da domaći i gostujući timovi nisu zamenili redosled u navođenju. U tom slučaju, Kladionica zadržava pravo da poništi klađenje.

3.1.2.2. U slučaju da dođe do promene protivnika u odnosu na onaj koji je naveden, sve opklade za taj meč se poništavaju.

3.1.2.3. Ako tim izvede rezervni tim ili mlađi tim umesto prvog tima, Kladionica zadržava pravo da poništi klađenje.

3.1.2.4. Ako se meč ne završi u opšteprihvaćenom formatu (uobičajeno vreme trajanja, procedura brojanja, format meča...) Kladionica zadržava pravo da poništi opklade.

3.1.3. Marketi koji uključuju produžetke

3.1.3.1. NIJEDAN market ne uključuje produžetke, osim ako nije drugačije navedeno.

3.1.4. Kvote/Promene vremena

3.1.4.1. Kladionica zadržava pravo da promeni kvote u bilo kom trenutku kao i da zaustavi ili zatvori klađenje pre zakazanog početka meča.

3.1.4.2. U slučaju bilo kakvog netačnog prikaza ili računanja cena, zadržavamo pravo da poništimo klađenje. To uključuje i odstupanje koje je veće od 100% isplate, u odnosu na srednju vrednost marketa.

3.1.5. Tehničke greške

3.1.5.1. Kladionica zadržava pravo da zaustavi kvote tokom događaja usled nepostojanja prenosa ili drugih tehničkih grešaka ili ukoliko se sumnja na prevaru.

3.1.5.2. Kladionica zadržava pravo da poništi opklade čak i naknadno ukoliko je takvu opkladu dobio korisnik zbog tehničke greške ili nedostatka koja može uključivati, ali ne mora biti ograničena samo na grešku ili propust u prenosu.

3.1.6. Otkazivanja, napuštanja & odlaganja

3.1.6.1. Ako je meč odložen ili napušten i završen u roku od 48h od prethodno zakazanog vremena početka, tada će se sve otvorene opklade okončati konačnim rezultatom. Ako se meč ne završi u roku od 48h, tada će se sve nezavršene opklade smatrati poništenim.

3.1.6.2. Mečevi čiji su datumi početka promenjeni unapred kako bi se uklopili sa uživo TV prenosom ili da bi olakšali raspored takmičenja neće biti okarakterisani kao odloženi.

3.1.6.3. Napuštanje predstavlja situaciju kada je meč obustavljen pre završetka određenog vremena za meč i nije odigran do kraja istog dana. Marketi koji su odlučeni u trenutku napuštanja (npr konačan ishod je već odlučen) kao što je „Prvi tim koji postigne poen“, „Prvi golgeter“... će ostati. Marketi moraju biti u potpunosti odlučeni da bi opklade ostale.

3.1.6.4. Ako je uživo prenos obustavljen a meč se završi regularno, svi marketi će biti odlučeni u skladu sa rezultatom.

3.1.7. Push pravilo (marketi sa 2 ishoda)

3.1.7.1. U slučaju marketa gde se nudi pobednik (gde su ishodi samo domaći i gostujući tim) i rezultati događaja se završe nerešenim ishodom, market će biti odlučen kao poništen.

3.1.8. Ukupno

3.1.8.1. Kada je tačan broj naveden kao granica za markete manje/više, ako je rezultat granični, onda će opklade biti poništene.

3.1.9. Hendikep

3.1.9.1. Kada je tačan broj naveden kao granica za market domaći/gosti, ako je rezultat granični, opklade će biti poništene.

3.1.10. Prvi do X (uključujući produžetke).

3.1.10.1. Ako se meč završi pre nego što se dođe do X, market se smatra poništenim.

3.1.11. Marketi Poluvreme/Četvrtina/Period.

3.1.11.1. Ukoliko nije drugačije naznačeno, samo golovi/poeni/korneri ... postignuti u naznačenom periodu se računaju za rešavanje marketa.

3.1.12. Marketi par/nepar.

3.1.12.1. Ukoliko nije drugačije navedeno, ukupan broj nula se računa kao par.

3.1.13. Rezultati

3.1.13.1. Ako se ishod marketa ne može potvrditi, zadržavamo pravo da odložimo odluku do zvanične potvrde. Ako se ishod marketa može potvrditi zvanično, zadržavamo pravo da ih poništimo.

3.1.13.2. Ako su marketi ponuđeni nakon što je ishod poznat, zadržavamo pravo da poništimo opklade.

3.1.13.3. U slučaju da dođe do netačnog rešavanja marketa, zadržavamo pravo da ih ispravimo u bilo kom trenutku.

3.1.14. Međusobni susreti

3.1.14.1. Bar jedan takmičar moga završiti događaj, inače se sve opklade smatraju poništenim.

3.1.14.2. Ako jedan ili više takmičara ne počne, sve opklade se smatraju poništenim.

3.1.14.3. Ako su svi takmičari diskvalifikovani ili na neki drugi način isključeni, sve opklade se smatraju poništenim.

3.1.14.4. Ako oba takmičara u međusobnom susretu ostvare isti rezultat a nema ponuđene opcije nerešenog rezultata, sve opklade se smatraju poništenim.

3.1.15. Outright marketi

3.1.15.1. Outright marketi se smatraju za All In Run Or Not i neće biti odlučeni kao izgubljeni ako odabir ne učestvuje u događaju.

3.1.15.2. U slučajevima kada je događaj otkazan, sve opklade se smatraju poništenim.

3.1.15.3. U slučajevima kada je promenjeno mesto događaja, zadržavamo pravo da poništimo sve opklade.

3.1.15.4. Ukoliko nije drugačije navedeno, kad god asocijacija koja organizuje događaj smatra pogodnim da uključi bilo koje neophodne runde, mečeve ili serije mečeva (npr Plej-of, Plej-aut, postsezona) nakon kraja takozvane regularne sezone kako bi se odredio poredak, pobednici liga, promocije / ispadanje...Kladionica će uzeti u obzir rezultate i ishode koji proističu iz ovih mečeva u cilju odlučivanja tiketa koji se odnose na konačan plasman u ligi, promocije, ispadanja... Na primer, sezonske opklade na tim koji osvaja NHL će se odnositi na pobednike Stenli Kupa.

3.1.15.5. Svi događaji se odlučuju na osnovu nagradne ceremonije ili zvanične tabele sa rezultatima takmičenja, bez uzimanja u obzir rezultata naknadnih diskvalifikacija ili istraživanja.

3.1.16. Pravilo Dead Heat.

3.1.16.1. Pravila Dead Heat se primenjuju samo na Outright markete. Dead heat znači da su dva ili više takmičara izjednačena za poziciju u događaju. U ovim slučajevima, poslaćemo dead heat faktor poništenja na osnovu broja pozicija gde postoji izjednačenje podeljenih sa brojem takmičara koji se nadmeću za tu poziciju.

3.1.17. Marketi igrača.

3.1.17.1. Sve opklade kreirane pre promene mesta će biti poništene.

3.1.17.2. Ako meč počne, ali je napušten ili zaustavljen u bilo kom trenutku pre nego što se meč završi prirodnim tokom a meč se ne nastavi u roku od 5 sati, tada se sve opklade na tog igrača smatraju poništenim.

3.1.17.3. Ako bilo koji igrač izabran za bilo koju vrstu uloga ne učestvuje u igri, tada se sve opklade na tog igrača smatraju poništenim.

3.1.17.4. Samo za fudbal, ako bilo koji igrač izabran za bilo koju vrstu uloga ne počne utakmicu, tada se sve opklade na tog igrača smatraju poništenim.

3.1.17.5. Svi marketi igrača uključuju produžetke za rezultat opklade. Penali nisu uključeni.

3.2. Uživo

3.2.1. Opšte odluke i pravila otkazivanja.

3.2.1.1. Ako se rezultat marketa ne može zvanično potvrditi, zadržavamo pravo da odložimo odluku do zvanične potvrde.

3.2.1.2. Ako su marketi ponuđeni nakon što je ishod poznat, zadržavamo pravo da poništimo opklade.

3.2.1.3. U slučaju bilo kakvog netačnog prikaza ili računanja cena, zadržavamo pravo da poništimo klađenje. To uključuje i odstupanje koje je veće od 100% isplate, u odnosu na srednju vrednost marketa.

3.2.1.4. Ako je prenos prekinut i meč se završi regularno, svi marketi će biti rešeni u skladu sa konačnim rezultatom. Ako se ishod marketa može potvrditi zvanično, zadržavamo pravo da ih poništimo.

3.2.1.5. U slučaju da dođe do netačnog rešavanja marketa, zadržavamo pravo da ih ispravimo u bilo kom trenutku.

3.2.1.6. Ako meč nije u skladu sa opšteprihvaćenim formatom (uobičajeno trajanje, procedura brojanja, format meča...), zadržavamo pravo da poništimo bilo koji market.

3.2.1.7. Ako se pravila i format meča razlikuju od naše prihvaćene norme, zadržavamo pravo da poništimo bilo koji market.

3.2.1.8. Ako meč nije završen ili nije odigran (npr. kroz diskvalifikaciju, prekid, predaju...) svi neodlučeni marketi se smatraju poništenim.

4. OPŠTA PRAVILA ZA ESPORTS

4.1. Svi esports marketi su zasnovani na rezultatima događaja u igri ili rezultatima na kraju zakazanog meča/mape. Sva rešavanja će se dogoditi uz upotrebu zvanične tabele i rezultata koji će biti objavljeni putem zvaničnog video prenosa ili prenosa u igri relevantnih mečeva.

4.2. Svi datumi i vremena početka mečeva koji su prikazani za Esports mečeve služe samo u informativne svrhe i nisu garancija da su tačni. Opklade će ostati ako je meč dat sa netačnim datumom i/ili vremenom.

4.3. Ako je meč odložen/pauziran i nije određeno novo vreme u roku od 24h od stvarnog vremena početka, tada će sve opklade za taj meč biti poništene.

4.4. Ako je ime igrača/tima/turnira pogrešno napisano, sve opklade će ostati, ukoliko nije očigledno da je pogrešno napisano ime isto kao ime drugog subjekta.

4.5. Ako se ime tima promeni usled toga što je tim napustio organizaciju, pridružio se drugoj organizaciji ili usled zvanične promene imena tima, sve opklade će ostati.

4.6. Ako organizator događaja dozvoljava zamene i postoji zvanični rezultat, sve opklade se smatraju za normalne.

4.7. U slučaju kada dođe do promene odluke u pogledu rezultata meča od strane organizatora usled nepredviđenih okolnosti - kao što je varanje - sve opklade na taj meč se smatraju poništenim. Ovo pravilo je primenjivo u roku od 72h od kraja meča, tada ne naplaćujemo rezultat tiketa.

4.8. Ako je meč proglašen kao „walkover pobeda“ (pobeda kada jedan igrač pobeđuje tako što njegov protivnik nije igrao) sve opklade se smatraju poništenim.

4.9. Ako se jedan tim povuče tokom meča, samo ulozi na završene individualne mape se rešavaju. Marketi meča, marketi sporednih mečeva i svi drugi neodlučeni marketi mečeva će biti poništeni. Opklade položene na sve mape koje će biti završene će biti odlučene zvaničnim rezultatom. Međutim, bilo koje i sve uživo ponude će biti obustavljene za ovaj meč i pomeraju se za drugi meč sa različitim ID-jem meča koji će zapravo oslikati stanje meča. Jedini izuzetak ovog pravila je sledeća situacija: tim A pobeđuje u mapi 1 i posle predaje mapu 2. U ovom slučaju poništićemo sve uloge na sve neodlučene mečeve i markete mape 2 i nastavljaju našu ponudu u mapi 3 meča.

4.10. Svi marketi uključuju produžetke, osim ukoliko nije naznačeno drugačije u nazivu marketa.

4.11. Ako se format meča promeni ili se razlikuje od onog koji je ponuđen, zadržavamo pravo da poništimo sve opklade.

4.12. Ako je stavka pogrešno navedena, zadržavamo pravo da poništimo sve opklade.

4.13. Ako je meč odigran pre zakazanog vremena / datuma, sve opklade položene nakon stvarnog početka meča će biti refundirane. Sve opklade položene pre stvarnog početka meča će ostati.

4.14. Ako se meč ili mapa odigravaju ponovo usled tehničke greške organizatora svi neodlučeni marketi će biti poništeni dok će se mečevi ili mape koji se ponovo odigravaju tumačiti zasebno kao novi meč.

4.15. Ako igra na mapi počne sa manje od deset igrača, sve opklade za tu mapu će biti poništene.

4.16. Ako jedan od igrača izgubi vezu u prvih deset minuta i ne uspe da se ponovo poveže ili ga ne zameni neko do kraja igre, svi neodlučeni marketi za tu mapu i meč će biti poništeni. Mapa će se takođe smatrati i nevažećom. Ako jedan od igrača izgubi vezu ili napusti deset minuta nakon početka igre na mapi, opklade će ostati i biće odlučene na osnovu zvaničnih rezultata.

4.17. Ako je trajanje/dužina konačne igre ista kao određeni prag, biće rešena kao ZAVRŠENA.

Koristimo kolačiće da poboljšamo vaše iskustvo. Korišćenjem naše veb stranice prihvatate našu Poli Politiku kolačića.