Centar za podršku

Politika Privatnosti

Poslednje ažuriranje: 30/06/2023

1.Opšte

 1. Kao kontrolor podataka, imamo zakonsku obavezu prema propisima o kockanju da obrađujemo lične podatke igrača kako bismo im omogućili da učestvuju u igrama i pružili im pomoćne usluge. Ova politika privatnosti objašnjava koje lične podatke prikupljamo od igrača, zašto ih prikupljamo i kako ih koristimo.
 2. Primobet je u vlasništvu i pod upravom N1 Games RS DOO, kompanije osnovane u skladu sa zakonima Srbije. Registrovana adresa Palmira Toljatija 9,11070 Novi Beograd, Srbija. Primobet je licenciran i regulisan od strane Ministarstva finansija, Uprave za igre na sreću – Odeljenje za odobravanje i saglasnosti licence: 424-01-00217/2021-02 (izdata 27.08.2021.). Matični broj firme: 21586200, PIB: 111983807. 

2. Informacije Koje Prikupljamo

 1. Lične podatke koje možemo zatražiti za upotrebu i obradu uključuju, bez ograničenja:
  1. a) Bilo koje podatke koje nam priložite tokom popunjavanja obrazaca na našim stranicama za registraciju naloga, kao i bilo koje druge podatke koje dalje dostavljate putem veb-sajta ili imejla (npr. ime i prezime, datum rođenja, imejl adresa, broj telefona);
  2. b) Prepisku sa nama putem veb-stranice, imejla, podrške uživo ili putem drugih sredstava komunikacije;
  3. c) Svu istoriju transakcija sa korisničkog naloga, bilo da se odvija putem veb-sajta (sajtova) ili putem drugih vidova komunikacije;
  4. d) Detalje o prijavljivanju na veb-sajt, uključujući informacije o protoku podataka, informacije o GeoIP lokaciji, podatke pregledača/podatke uređaja, veb dnevnika, evidencije aktivnosti i druge protoke podataka koji su zabeleženi u našem sistemu;
  5. e) Dokumente i dokaze koje smo razumno tražili kako bismo verifikovali Vaš nalog, obradili depozite ili isplate i izvršili proveru protiv prevara (na sopstvenu inicijativu ili u skladu sa važećim zakonodavstvom). Takvi dokazi mogu uključivati skeniranje pasoša, uplatnice, bankovne izvodnice itd.
  6. f) Učešća u anketama ili bilo koje druge procene klijenata koje možemo povremeno sprovoditi..

3. Kako Koristimo Vaše Informacije

 1. Lične informacije koje prikupimo od Vas obrađujemo kako bismo Vam pružali naše usluge. Konkretno, Vaše podatke ćemo koristiti u svrhe:
  1. a) Obrade Vaših opklada i transakcija. Ovo uključuje Vaše korišćenje kreditne kartice i onlajn sistema plaćanja;
  2. b) Pružanja igračkih i drugih pomoćnih usluga koje tražite na našem veb-sajtu;
  3. c) Pružanja korisničke podrške, kao što je pomoć pri podešavanju i upravljanju Vašim nalogom;
  4. d) Identifikovanja i vršenja neophodnih provera za verifikaciju;
  5. e) Pružanja informacija registrovanim igračima o našim promotivnim ponudama, ili pružanja promotivnih informacija od izabranih poslovnih partnera, saradnika i podružnica (samo ako su igrači izričito pristali na primanje takvog marketinškog materijala);
  6. f) Poštovanja zakonskih odgovornosti, uključujući poštovanje Zakona o sprečavanju pranja novca (AML) i Zakona o borbi protiv finansiranja terorizma (CFT);
  7. g) Nadgledanja i istraživanja transakcija u svrhu sprečavanja prevara, zloupotrebe uslova, pranja novca i drugih ilegalnih ili neregularnih radnji u igrama;
  8. h) Analiziranja trendova kupca kroz procenu istraživanja tržišta (učešće u anketama nije obavezno i uvek možete odlučiti da ne učestvujete u njima);
  9. i) Sprovođenja istraživanja i statističke analize objedinjenih podataka.

4.Marketinška Komunikacija

 1. Osim ako niste izabrali da ne želite da dobijate promotivni sadržaj, možemo koristiti Vaše lične podatke, uključujući Vašu imejl adresu i broj telefona, da Vam šaljemo marketinške podatke vezane za proizvode, usluge i promocije. Ovo može uključiti informacije o proizvodima i uslugama naših poslovnih partnera, kao što su dobavljači Primobet igara.
 2. Kad god odlučite da hoćete da prestanete sa primanjem takvih marketinških i reklamnih materijala, možete ih onemogućiti u podešavanjima svog naloga ili kontaktiranjem naše korisničke podrške na [email protected].
 3. Dodatno, imajte na umu da prihvatanjem bilo koje takmičarske ili pobedničke nagrade od nas, Vi pristajete na upotrebu svog imena i/ili nadimka u reklamne i promotivne svrhe, bez dodatne nadoknade, osim kada je to zabranjeno zakonom.

5. Pribavljanje Ličnih Podataka

 1. Nećemo prikupljati lične podatke o Vama bez Vašeg znanja. Međutim, možemo automatski prikupiti određene podatke o Vama u slučajevima kada biste pružili takve podatke korišćenjem naših usluga i u interakciji sa nama.
 2. Takođe možemo na zakonit način dobiti određene lične podatke od onlajn prodavaca i dobavljača usluga, kao što su kompanije za borbu protiv prevara. Pored toga, zadržavamo pravo da angažujemo usluge nezavisnih dobavljača radi pružanja tehničke podrške, kako bismo obradili Vaše onlajn transakcije i nabavili igrački sadržaj. Molimo vas da razumete da nam može biti odobren pristup bilo kojim informacijama koje možete pružiti takvim prodavcima, dobavljačima usluga i nezavisnim uslugama e-trgovine. Budite uvereni da ćemo koristiti i zaštititi sve tako dobijene lične podatke onako kako je navedeno u ovoj Politici. Sve informacije koje pružite biće otkrivene samo licima koja su van kompanije u skladu sa ovom Politikom privatnosti, a preduzećemo sve potrebne mere kako bismo osigurali da naši ugovori sa nezavisnim dobavljačima usluga uvek zaštite Vaše privatne podatke.

6. Primaoci Podataka

 1. Zaposleni u kompaniji, tačnije službenik za zaštitu podataka, službenik za sprečavanje pranja novca, analitičari za plaćanja i borbu protiv prevara, agenti za korisničku podršku, članovi tima za zadržavanje klijenata, menadžeri VIP igrača, kao i drugi izabrani zaposleni, takođe će imati pristup Vašim ličnim podacima u svrhe izvršavanja njihovih dužnosti i pružanja pomoći.
 2. Naši zaposleni koji imaju pristup ili su povezani sa obradom ličnih podataka igrača, potpisali su ugovore o poverljivosti da poštuju poverljivu prirodu igračevih informacija, u skladu sa važećim zakonima o igranju, zaštiti podataka i privatnosti.

7. Dostavljanje Podataka Trećim Licima

 1. Ne prodajemo i ne iznajmljujemo Vaše lične podatke trećim licima.
 2. Možemo otkriti Vaše lične podatke ako to zahtevaju zakon, propisi ili drugi sudski nalog ili poziv. Takođe možemo otkriti Vaše lične podatke regulatornom organu ili agenciji za sprovođenje zakona ako smatramo da je to neophodno radi zaštite legitimnih interesa kompanije, njenih klijenata ili bio koje treće strane.
 3. Lični podaci će samo biti otkriveni trećim licima u sledećim slučajevima:
  1. a) Tamo gde od nas to zahteva zakon;
  2. b) Ako veb-sajt treba da deli podatke sa svojim procesorima plaćanja radi olakšanja platnih transakcija u skladu sa njihovim politikama privatnosti (Konkretno, većinu transakcija bankovnih kreditnih kartica obrađuje Trustly, čija sepolitika privatnosti odnosi na takve transakcije. Transakcije mogu takođe obrađivati i Bambora ili Paysafe);
  3. c) Da bismo se pridržavali naših zakonskih i regulatornih dužnosti i odgovornosti prema relevantnim organima za izdavanje dozvola i regulatornim telima, kao i svih dužnosti i odgovornosti koje su u skladu sa bilo kojim drugim važećim zakonodavstvom i bilo kojim drugim važećim regulatorima iz drugih jurisdikcija;
  4. d) Kada kompanija veruje da je otkrivanje podataka neophodno radi zaštite bezbednosti kompanije ili igrača ili sigurnosti drugih, istraživanja prevare ili odgovora na vladin zahtev;
  5. e) Ako naši dobavljači marketinških usluga zahtevaju podatke za izvršavanje njihovih zadataka;
  6. f) Bilo kojim trećim licima uz prethodnu saglasnost igrača da se to učini.
 4. Koristimo obrađivače podataka trećih lica za obradu ograničenih ličnih podataka u naše ime. Takvi pružaoci usluga podržavaju veb-sajt, posebno u vezi sa hostingom i upravljanjem veb-sajtovima, marketingom, analitikom, poboljšanjem veb-sajtova i slanja informativnih biltena putem imejla. Obezbedićemo da je prenos ličnih podataka do primaoca u skladu sa važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka i da se obrađivaču nameću iste obaveze koje su nama propisane odgovarajućim Ugovorom o pružanju usluga.
 5. Naš veb-sajt može sadržati i funkcije društvenih mreža (npr. dugmad „Deli” ili „Sviđa mi se”). Takve funkcije pružaju nezavisne platforme za društvene medije, kao što je Fejsbuk. Kada se podaci prikupljaju na ovaj način, njihova obrada je regulisana politikom privatnosti određenih platformi društvenih mreža.
 6. Pored gore navedenog, možemo takođe otkriti Vaše lične podatke ako steknemo nova preduzeća. Ako kompanija pretrpi bilo kakve promene u svojoj strukturi, poput spajanja, pripajanja od strane drugog preduzeća ili delimičnog pripajanja, najverovatnije će lični podaci naših klijenata biti uključeni u prodaju ili prenos. Mi ćemo, kao deo naše politike, obavestiti naše igrače imejlom pre nego što učinimo takav prenos ličnih podtaka.
 7. Imajte na umu da naš sadržaj može da vodi do nezavisnih veb-sajtova kako bi pružio relevantne reference. Nismo odgovorni za takav spoljni sadržaj, koji može sadržati zasebne politike privatnosti i otkrivanja obrađenih podataka.

8. Čuvanje Podataka

 1. Kao što je navedeno u našim Pravilima i uslovima, Vi i Primobet možete odlučiti da Vaš igrački nalog zatvorite u bilo kom trenutku. Nakon zatvaranja Vašeg naloga, mi ćemo čuvati Vaše lične podatke u evidenciji onoliko dugo koliko zahteva zakon. Ovi podaci će se koristiti samo ako to zatraže nadležni organi u slučajevima istraga u vezi sa finansijskim i fiskalnim evidencijama, prevarama, pranjem novca ili istragama bilo koje druge nezakonite aktivnosti. Takođe, možemo zadržati anonimne derivate Vaših podataka da bismo poboljšali naš sadržaj i marketinške komunikacije, koja ne uključuje automatsko donošenje odluka.
 2. Imajte na umu da smo, zbog propisa o sprečavanju pranja novca u licenciranim jurisdikcijama za igre na sreću u Evropskoj uniji, dužni da lične podatke igrača predate tokom registracije i sve podatke koji se prosleđuju tokom operativnog perioda igračkog naloga, zadržimo najmanje deset godina od poslednje igračeve transakcije ili zatvaranja naloga. Stoga se zahtevi za brisanje pre isteka ovog roka ne mogu zadovoljiti.

9. Sigurnost Vaših Podataka

 1. Ovim putem potvrđujemo da smo pri prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka za potrebe upravljanja Vašim igračkim nalogom vezani za stroge zakonske odredbe o zaštiti ličnih podataka.
 2. Shodno tome, trudimo se da zaštitimo Vaše lične podatke i poštujemo Vašu privatnost u skladu sa najboljom poslovnom praksom i važećim propisima. Posvećeni pružanju sigurnih usluga igračima, preduzećemo sve razumne mere kako bismo osigurali da Vaši podaci koje ste nam dostavili ostanu sigurni.
 3. Pravo na povlačenje pristanka. U slučajevima kada se za obradu podataka oslanjamo na Vašu saglasnost, imate pravo da je povučete u bilo kom trenutku.
 4. Igračkim nalozima se može pristupiti samo jedinstvenom identifikacijom igrača i lozinkom. Možete postaviti i dvostruku potvrdu identiteta (2FA) kao dodatnu zaštitu od neovlašćene upotrebe Vašeg naloga. Vaša je odgovornost za čuvanje poverljivih podataka za prijavljivanje i osiguravanje da druga osoba ne može da im pristupi.

10. Kontakt Sa Nama

 1. Uvek nas možete kontaktirati u vezi sa ovom politikom ukoliko želite da:
  1. a) Potvrdite tačnost ličnih podataka koje smo prikupili o Vama;
  2. b) Raspitate se o našoj upotrebi Vaših ličnih podataka;
  3. c) Zabranite buduću upotrebu Vaših podataka u svrhe direktnog marketinga;
  4. d) Ažurirate ili ispravite bilo koje podatke koje ste nam pružili (u takvim slučajevima ćete dostaviti sve dokaze koje bismo mogli razumno zahtevati da bismo izvršili takve promene). Imajte na umu da je nezakonito davanje lažnih podataka o Vama i Vaša je odgovornost da uvek budemo u toku sa Vašim tačnim podacima.
 2. Pored toga, prema članu 77. GDPR-a (Opšte uredbe o zaštiti podataka), imate pravo da podnesete žalbu u vezi sa obradom Vaših podataka nadzornom organu, posebno u državi članici gde Vam je uobičajeno prebivalište, mesto rada ili mesto navodnog kršenja.

11. Politika Kolačića

 1. Kada posetite veb-sajt, naš sistem automatski prikuplja informacije o Vašoj poseti, kao što su Vaš pregledač, IP adresa i veb-sajt s kog ste došli. Ovo prikupljanje se može izvršiti zajedno sa našim dobavljačima platformi i partnerima. Od njih možemo dobiti opšte demografske podatke ili podatke o korišćenju posetilaca naše veb-stranice. Ne koristimo automatski prikupljene informacije da bismo Vas lično identifikovali bez dobijanja dodatne saglasnosti.
 2. Za prikupljanje predmetnih podataka koristimo kolačiće i slične alate za praćenje. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem računaru ili opremi kada posetite naše veb-stranice. Neki kolačići su neophodni za rad veb-sajta; drugi poboljšavaju Vaše iskustvo na veb-sajtu i pomažu nam da pružimo bolju uslugu. Ispod su vrste kolačića koje koristimo i njihove namene.
 3. Potrebni kolačići: omogućavaju navigaciju i osnovne funkcije veb-lokacija, npr. pristup korisničkim oblastima veb-sajta.
 4. Funkcionalni kolačići: omogućavaju nam da analiziramo Vašu upotrebu veb-sajta i Vaše izbore na njemu (npr. ključ sesije, jezik ili region) kako bismo mogli da sačuvamo ova podešavanja i ponudimo Vam personalizovanije iskustvo. Reklamni kolačići: omogućavaju nam da procenimo koliko je efikasan naš marketing sadržaja. Ove kolačiće obezbeđuju naši partneri za praćenje poseta veb-sajtu i novih registracija igrača od reklamiranja. Ne delimo Vaše lične podatke (kao što su ime ili imejl) povezanim partnerima, osim podataka o poseti veb-sajtu prikupljenih direktno od takvih reklamnih kolačića. Međutim, Vaši podaci o poseti veb-sajtu mogu biti povezani sa drugim ličnim podacima koje su dobavljači prikupili iz drugih izvora. Spoljna obrada tih podataka regulisana je obaveštenjima o privatnosti i politikama ovih nezavisnih dobavljača.
 5. Pored gore navedenog, koristimo brojne nezavisne dobavljače usluga koji takođe postavljaju kolačiće na ovu veb-stranicu kako bi isporučili usluge koje nam pružaju. Takve usluge uključuju, ali nisu ograničene na, pomoć nama da poboljšamo Vaše iskustvo praćenjem Vaših aktivnosti na veb-sajtu, merenjem efikasnosti veb-sajta i efikasnosti naših marketinških kampanja. Većina internet pregledača automatski prihvata kolačiće. Ako želite, moguće je blokirati neke ili sve kolačiće ili izbrisati kolačiće koji su već postavljeni izmenom podešavanja Vašeg pregledača. Međutim, preporučujemo da ne blokirate ili brišete Vaše kolačiće, jer to može ograničiti upotrebu našeg veb-sajta.

12. Netent Igre

 1. Kada igrate slot igre razvijene od strane NetEnt-a, NetEnt-ova Politika privatnosti takođe važi. Ova politika se može naći ovde.

Koristimo kolačiće da poboljšamo vaše iskustvo. Korišćenjem naše veb stranice prihvatate našu Poli Politiku kolačića.